Clarkson Hyde Czech Republic
Audit, s.r.o.

IČ: 24260673
DIČ: CZ24260673
Politických vězňů 1272/21
110 00 Praha 1
vedená u Městského soudu v Praze, vložka C 198405

info@clarksonhyde.cz
+420 240 243 041

Clarkson Hyde Czech Republic
Tax, s.r.o.

IČ: 24260843
DIČ: CZ24260843
Politických vězňů 1272/21
110 00 Praha 1
vedená u Městského soudu v Praze, C 198406

info@clarksonhyde.cz
+420 240 243 041

Clarkson Hyde Czech Republic
Accounting, s.r.o.

IČ: 02939053
DIČ: CZ02939053
Politických vězňů 1272/21
110 00 Praha 1
vedená u Městského soudu v Praze,C 225443

info@clarksonhyde.cz
+420 240 243 041

Clarkson Hyde Czech Republic
Light, s.r.o.

IČ: 06844146
DIČ: CZ06844146
Politických vězňů 1272/21
110 00 Praha 1
vedená u Městského soudu v Praze, C 290012

info@clarksonhyde.cz
+420 240 243 041

Pobočka
Clarkson Hyde Czech Republic
Accounting, s.r.o.

Velkomoravská 378/1
695 01 Hodonín

info@clarksonhyde.cz
+420 739 483 703

Etická linka (Whistleblowing Hotline)

Za účelem zajištění etických standardů podnikání přijalo vedení Clarkson Hyde Czech Republic opatření vedoucí ke snížení rizika neetického či protiprávního jednání a zařídilo tuto etickou linku, prostřednictvím které je možné nahlásit porušení nebo hrozící porušení právního předpisu, či nekalé nebo neetické jednání.

Etická linka je řešena tak, aby zaručovala anonymitu oznamovatele a zajišťovala jeho ochranu před postihem, diskriminací či jinými odvetnými opatřeními. Oznamovatelem (whistleblower) může být zaměstnanec, zákazník, obchodní partner nebo třetí osoba, která učiní oznámení nebo sdělí své obavy o podezření z neetického jednání.

Všechna oznámení učiněná prostřednictvím etické linky budou objektivně a nezávisle prošetřena Whistleblowing pověřencem stanoveným Clarkson Hyde Czech Republic a bude postupováno v souladu s příslušnou interní směrnicí za dodržení pravidel a postupů stanovených Směrnicí EP a Rady (EU) 2019/1937 a Metodikou MS ČR.

Na základě zjištěných skutečností budou přijímána nápravná opatření.

Pokud na sebe oznamovatel zanechá kontakt, bude informován o přijetí oznámení, a dále vyrozuměn o dalším postupu.

Oznámení můžete učinit těmito způsoby:

  • emailem na adresu compliance@clarksonhyde.cz
  • písemně na adresu: Clarkson Hyde Czech Republic – k rukám Whisleblowing pověřence, Politických vězňů 1272/21, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Hledáme posily do týmu
Auditor / Asistent auditora - před dokončením zkoušek Více
Asistent daňového poradce (Tax Consultant) Více
Clarkson Hyde