26. 03. 2024

Nejvyšší správní soud ke skutečnému vlastnictví licenčních poplatků

V minulém měsíci se Nejvyšší správní soud („NSS“) zabýval skutečným vlastnictví v kontextu licenčních smluv. Ve věci 4 Afs 63/2022 – 48 ze dne 21. února 2024 NSS došel k závěru, že v okamžiku, kdy subjekt nemá z licenčních poplatků skutečný prospěch, tj. nemůže svobodně určit, jak budou tyto prostředky využity a nemůže je užívat bez omezení, není jejich skutečným vlastníkem.

Co bylo jádrem sporu?

V posuzovaném případě se jednalo o posouzení institutu skutečného vlastníka pro účely přiznání osvobození od tuzemské daně z licenčních poplatků dle §38nb zákona o daních z příjmů. Zjednodušeně řečeno, zákon osvobozuje licenční poplatky od daně mezi kapitálově spojenými osobami v případě, kdy příjemce licenčních poplatků je jejich skutečným vlastníkem, zároveň je podmínkou podání žádosti o osvobození dle výše zmíněného ustanovení.

Britské společnosti, které náležely licenční poplatky, byla ze strany správce daně zamítnuta žádost o přiznání osvobození dle jmenovaného ustanovení. Důvodem byla skutečnost, že společnost neprokázala, že je skutečným vlastníkem licenčních poplatků. Je třeba zdůraznit, že společnost byla dle smluvního ujednání vázána odvést podstatnou část prostředků dalším spřízněným osobám.

Vyjádření Nejvyššího správní soudu

Nejvyšší správní soud se ztotožnil s rozhodnutím městského soudu v Praze. Ten došel k závěru, že britská společnost není skutečným vlastníkem licenčních poplatků. NSS v dané věci zdůraznil, že společnost nemá prospěch z poplatků z hospodářského hlediska, neboť nemůže svobodně určit, jak budou prostředky využity a nemůže je užívat a požívat bez omezení.

Z uvedeného rozsudku lze tak přijmout zevšeobecňující závěr, kdy skutečným vlastníkem je subjekt, který musí být schopen určovat využití získaných prostředků, nezávisle s nimi disponovat a nesmí být smluvně vázán k předání prostředků jinému subjektu.

V případě, že Vás k danému tématu zajímá více informací či v praxi řešíte výplatu licenčních poplatků a nevíte si rady s daňovými dopady, pak nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám pomůžeme!

Michaela Kozminská
kozminska@clarksonhyde.cz

Hledáme posily do týmu
Auditor / Asistent auditora - před dokončením zkoušek Více
Asistent daňového poradce (Tax Consultant) Více
Clarkson Hyde