Dne 13. 10. 2023 byl ze strany Poslanecké sněmovny schválen tzv. konsolidační balíček, ten je zařazen na pořad 18. schůze Senátu (od 8. 11. 2023). Zákon bude novelizovat více než šest desítek zákonů. Nejvíce změn je v oblasti daní, a to hlavně daní z příjmů, DPH, daně z nemovitých věcí, spotřebních daních či daně z hazardních her. V příspěvku jsme pro Vás připravili shrnutí nejdůležitějších změn, tentokrát v oblasti DPH a daně z nemovitých věcí.
V rozsudku se Nejvyšší správní soud („NSS“) opětovně zabýval (ne)stavebním pozemkem pro účely DPH. NSS mimo jiné konstatoval, že pro kategorizaci pozemku jako stavebního pro účely zákona o DPH je zásadní úmysl smluvních stran. Nejedná se však o úmysl subjektivní, ale o obecné indicie vedoucí k závěru, že předmětem dodání je dodání pozemku určeného k zastavění. NSS zároveň potvrdil, že potřebným správním úkonem k zařazení do stavebního pozemku je i samotný územní plán.
Nejvyšší správní soud v nedávné době rozhodoval ve věci rozlišení mezi náklady na propagaci (daňově uznatelný náklad) a náklady na reprezentaci (daňově neuznatelný náklad).
Důležitý rozsudek Nejvyššího správního soudu („NSS“), který řeší skutečné vlastnictví v kontextu licenčních smluv. NSS došel k závěru, že skutečným vlastníkem licenčních poplatků není subjekt, který nemůže nezávisle určit, jak budou získané prostředky využity.
V tomto příspěvku naleznete informace a praktické příklady při aplikaci DPH u dodávek zboží ze země mimo EU („dovoz“) a do zemí mimo EU („vývoz“).
100 let CHG
Hledáme posily do týmu
Auditor / Asistent auditora - před dokončením zkoušek Více
Asistent daňového poradce (Tax Consultant) Více
Clarkson Hyde